Michał Tomasz Kamiński

W 2009 r. po raz drugi został wybrany na deputowanego do Parlamentu Europejskiego.

W listopadzie 2010 r. roku zrezygnował  z członkostwa w PiS. W kwietniu 2012 r. ukazała się książka „Koniec PiS-u”, wywiad rzeka z Michałem Kamińskim przeprowadzony kilka miesięcy wcześniej przez Andrzeja Morozowskiego.

W lutym 2013 r. roku  wraz z Kazimierzem Marcinkiewiczem i Romanem Giertychem założył think tank Instytut Myśli Państwowej.

W 2015 r. roku został sekretarzem stanu w Kancelarii Premiera, obejmując nadzór nad Centrum Informacyjnym Rządu. 

W wyborach parlamentarnych w 2015 r. roku z powodzeniem ubiegał się o mandat poselski z listy Platformy Obywatelskiej w okręgu wyborczym nr 20, zdobywając  5877 głosów.

We wrześniu 2016 r. wraz innymi byłymi posłami PO współtworzył koło poselskie Europejscy Demokraci, a w listopadzie tego samego roku partię Unia Europejskich Demokratów (przekształconą z Partii Demokratycznej), w której został członkiem zarządu.

W październiku 2017 r. wydał thriller polityczny, pod tytułem „15 sierpnia”. W styczniu 2018 r., jako przedstawiciel UED, wstąpił do klubu poselskiego PSL (aby liczył on potrzebną do istnienia liczbę posłów). W następnym miesiącu wraz z innymi posłami UED współtworzył federacyjny klub PSL-UED, zasiadając w jego prezydium. W wyborach w 2019 r. został wybrany w skład Senatu X kadencji. Kandydował z ramienia PSL w okręgu nr 41, otrzymując 176 496 głosów. 12 listopada 2019 r. został wicemarszałkiem Senatu.

 W Senacie X kadencji jest członkiem Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej oraz Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu.

Facebook

PoparcieGaleria

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.